Vimpelin seurakunta

 

Vimpelin seurakunta

Seurakunnan toiminta-ajatuksena on olla tavallisen ihmisen seurakunta. Toiminta ja palvelut ovat avoimia kaikille seurakunnan jäsenille. Lähtökohtana on seurakuntalaisten tarpeet ja toiveet.

Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston puh.040-822 4961 lisätietoja.

Vimpelin kirkosta voi nyt kuunnella jumalanpalvelusta

Paina Play-nappia avataksesi nettikirkon:

Avaa tietokoneesi soitinohjelmistoon...


Linkki muihin nettikirkkoihin NETTIKIRKOT


KORONARAJOITUSTEN MUUTOKSET SEURAKUNTATOIMINNASSA 1.6.2020 ALKAEN


Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen 6.5. ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon piispat ovat luoneet linjauksia 19.5., jotka vaikuttavat seurakuntatoimintaan 1.6.2020 alkaen.

Turvallisuustekijät

Kohtaamisissa tulee noudattaa terveysviranomaisten ohjeita mm. riittävän etäällä olemisesta (vähintään yhden metrin turvaetäisyys) toisistaan ja kättelystä pidättäytymisestä. Riskiryhmiin kuuluvien suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja ja käyttävän omaa harkintaansa. Sairaiden, kuten hengitystieinfektion oireita potevan, ei pidä osallistua alla oleviin seurakunnallisiin tilaisuuksiin.

Jumalanpalvelukset

Jumalanpalveluksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua yli 50 henkilöä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan aina 1,5 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Saman perheen jäsenet voivat istua vierekkäin ilman turvavälejä, mutta eri ryhmien kesken turvavälit on pidettävä.  Turvallisuusperiaatteiden mukaisesti Vimpelin kirkkoon voi kokoontua enimmillään 150 henkilöä.

Messujen (ehtoollisjumalanpalvelusten) järjestäminen toteutetaan hygienia ja turvavälit huomioiden. Ehtoolliselle saavutaan kirkon keskikäytävää pitkin yksin tai perhekunnittain. Kirkon edessä olevalta pöydältä ehtoollisvieras ottaa käteensä viinipikarin. Ehtoollispöydässä alttarikaiteella on kuusi paikkaa kerrallaan käytettävissä. Ehtoollisleipä jaetaan aina vastaanottajan kämmenelle, viini ehtoollisvieraan pitämään pikariin.  Ehtoolliselta poistutaan kirkon sivukäytäviä pitkin. Käytetty pikari jätetään niiden etupäässä oleville pöydille. Suntio ja pappi ohjeistavat tarkemmin kirkkoon saapuvia seurakuntalaisia. 

Jumalanpalvelusten välittämistä verkkoon jatketaan edelleen nettiradion välityksellä.  

Kirkolliset toimitukset

Kirkkotilassa ja muissa seurakunnan tiloissa toteutettaviin kirkollisiin toimituksiin (kaste, hautajaiset ja avioliittoon vihkiminen) voi 1.6.2020 alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan aina 1,5 metrin turvavälein tilaan sopivaksi.

Turvallisuusperiaatteet huomioiden kirkon lisäksi käytössä on seurakuntakoti, johon turvavälit huomioiden sopii enintään 50 henkeä.

Toimituksen jälkeen perheen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä. Valtioneuvoston linjauksen mukaan niitä koskee 50 hengen enimmäisosallistujamäärä, samoin kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavia kirkollisia toimituksia. Turvallisuusnäkökulmien kannalta kastetilaisuuden järjestäminen on suositeltavaa kirkossa tai seurakuntakodissa, minkä jälkeen pidettävän juhlan toteutus voi olla esim. kodissa. Toimituksesta vastaavan papin kanssa voi sopia asiasta tarkemmin. 

Kirkkoherranvirasto

Viraston työntekijän vuosiloman ajan kirkkoherranvirasto palvele puhelimitse
040 8224961 sekä sähköpostitse
vimpelin.seurakunta@evl.fi seuraavasti:
29.6.-12.7 ma ja ke klo 9-12, sekä ma 13.7 klo 9-12 ja ma 20.7 klo 9-12.

Hartaudet ja sielunhoito

Vierailuja hoitokodeissa ja muissa palveluyksiköissä emme voi nyt tehdä. Yksityinen sielunhoito jatkuu kuitenkin tarpeen mukaan eli pappia tai seurakunnan työntekijää voi pyytää käymään tai jakamaan yksityisehtoollista.

Kirkon nettiradion välityksellä pidämme kesäaikana hartauksia noin joka toisen viikon keskiviikkona klo 13.30.

Seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot ovat luettavissa seurakunnan kotisivuilta www.vimpelinseurakunta.fi

Seurakunnan työ jatkuu rukoillen.
Saamme pyytää kaikessa kaikkivaltiaan ja hyvän Jumalan johdatusta ja hoitoa.       KIRKOLLISET UUTISET

 

Ke 8.7 klo 13.30 Päivähartaus nettiradiossa, Mikko Elenius.

Su 12.7 klo 10. Messu kirkossa, Mikko Elenius.

Su 19.7 klo 10. Messu kirkossa, Ahti  Riihimäki.
Rauhanyhdistyksen kesäseurat. Ruokailu srk-talolla. Klo 12.30 seurat kirkossa, Antti Rahkola ja Arto Paavola. 

Kuollut: Edvin Johannes Kangasniemi 92 v


DIAKONIATYÖ


Onnittelukäyntejä koteihin ei tehdä toistaiseksi.

KORONA epidemia: Jos joku sairastuu tautiin  tai joutuu muuten karanteeniin tai joutuu lomautetuksi, eikä hänellä ole läheisiä, jotka voisivat tuoda ruokaa>> ota siinä tilanteessa yhteyttä diakoniatyöntekijään puh. 0400 759 210 > diakonia toimittaa pienissä määrin ruokaa kotiin oven taakse.

Diakonia voi myös asioida kaupassa tai apteekissa asiakkaan puolesta.


VARKKATYÖ

Seurakunnan kerhot ja oloillat jäävät toistaiseksi tauolle. Jatkosta ilmoitetaan myöhemmin.

RIPPIKOULUTYÖ


Astu sisään Pyöreään kirkkoon!